Mar 062015
 
Brody

Brody

12 stycznia Armia Czerwona razem z Wojskiem Polskim ruszyły znad Wisły w kierunku Berlina. Dowództwo Operacji Wiślańsko-Odrzańskiej na czele ze sławnym marszałkiem Żukowem planowało w jak najszybszym czasie przesunąć front znad Wisły nad Odrę a nawet tym jednym rzutem dojść do samego Berlina. Zgodnie z przewidywaniami radziecki front przesuwał się szybko do przodu wyzwalając polskie miasta. Już pod koniec stycznia pierwsi żołnierze Armii Czerwonej dotarli i przeprawili się przez Odrę. Do 2 lutego 1945 roku 1 Front Białoruski złamał opór Niemców i na prawie całym odcinku frontu osiągnął Odrę. Zaczęły się walki o utrzymanie i zwiększenie przyczółków po zachodniej stronie Odry. „Czerwony Walec” Armii Radzieckiej przetoczył się także przez ówczesny Pommerzig, Groß-Blumberg, Klein-Blumberg i Straßburg/Oder.

Po okresie walk do miejscowości za frontem zaczęli napływać szabrownicy i ludzie z Centralnej Polski, którzy szukali nowego miejsca do zasiedlenia. Także z nastaniem końca wojny na Ziemie Odzyskane zaczęła napływać fala przymusowych robotników, którzy wracali z głębi Niemiec. Wojsko zaczęło ze swoich szeregów demobilizować żołnierzy, którzy także szukali nowego miejsca do życia. Ze wschodu zaczęli zjeżdżać ze swoim dobytkiem repatrianci, a z Syberii wywiezieni w 1940 roku.

Zaczęła się tworzyć polska administracja. Ludzie zaczęli uporządkowywać sprawy mieszkaniowe i majątkowe na nowych terenach. Nowych mieszkańców zaczęto rejestrować w Księdze Osadniczej Powiatu Krośnieńskiego.

Oto pierwsi osadnicy w Brodach według Księgi Osadniczej (z boku podano datę przybycia).


Klichowski Zygmunt 14.06.1945
Waligórski Józef 5.07.1945
Dzieliński Szczepan 15.07.1945
Wróbel Wiktor 24.07.1945
Brzykcy Franciszek 24.07.1945
Zawadzki Michał 26.07.1945
Szolla Henryk 26.07.1945
Leonowicz Emilia 26.07.1945
Grobelski Roman 26.07.1945
Marja Zygmunt 26.07.1945
Hryniak Henryk 26.07.1945
Stankiewiczowa Anna 26.07.1945
Bonifrowski Józef 26.07.1945
Łeźniak Eugeniusz 26.07.1945
Rybarczyk Władysław 26.07.1945
Zawadzki Władysław 27.07.1945
Skąpski Tadeusz 14.08.1945
Losek Władysław 18.08.1945
Banaszak Stanisław 5.10.1945
Zadrapa Władysław 24.11.1945
Jóźwiak Bronisław 24.11.1945
Jóźwiak Anna 24.11.1945
Waszkiewicz Józef 24.11.1945
Soplica Jan 26.11.1945
Markwitz Czesław 6.02.1946
Stefanek Jan 13.02.1946
Bytniewski Józef 19.02.1946
Włodarczyk Stanisław 19.02.1946
Lachowicz Bolesław 23.02.1946
Jezionek Władysław 23.02.1946
Karpik Bolesław 23.02.1946
Karpik Stefan 23.02.1946
Grudzień Kazimierz 25.02.1946
Wysocki Józef 26.02.1945
Zduńczyk Janina 26.02.1946
Kieler Władysław 27.02.1945
Trojanowski Feliks 2.03.1946
Bonifrowski Józef 4.03.1946
Cibora Jan 7.03.1946
Bułło Wacław 7.03.1946
Łukowski Franciszek 8.03.1946
Rutkowski Wincenty 11.03.1946
Szpak Anna 11.03.1946
Strój Andrzej 11.03.1946
Żygadło Bronisław 12.03.1946
Jeziorska Stefania 13.03.1946
Bagrowicz Zofia 13.03.1946
Jakubowicz Bronisław 17.03.1946
Żyża Józef 18.03.1946
Strój Stanisław 18.03.1946
Kosakowski Adam 18.03.1946
Zawada Roman 19.03.1946
Wiącek Ignacy 20.03.1946
Bentkowski Bolesław 23.03.1946
Wadmonis Wacław 28.03.1946
Piszczyk Antoni 20.03.1946
Pluto Jan 1.04.1946
Pluto Stanisław 1.04.1946
Pluto Jan 1.04.1946
Kieć Stefan 1.04.1946
Liszyk Władysław 13.04.1946
Winiarczyk Franciszek 23.04.1946
Chachaj Jan 23.04.1946
Libicki Bolesław 2.05.1946
Krasowski Jan 3.05.1946
Mińkowski Józef 7.05.1946
Mackiewicz Jan 7.05.1946
Piszcz Jan 11.05.1946
Stępniak Józef 23.05.1946
Tatarynowicz Antoni 25.05.1946
Kozik Władysław 16.06.1046
Sawrasewicz Józef 21.06.1946
Maciuszkiewicz Jan 24.06.1946

Adam

 Zamieszczone przez o 18:30  Tagged with:

  4 komentarze do “Pierwsi Polacy w Brodach w 1945 roku”

  1. Kilka słów tytułem uzupełnienia. Odezwało się w międzyczasie kilka osób, pytając dlaczego w spisie nie ma ich przodka – sam widziałem dokumenty świadczące o tym, że już tu przebywali. Niestety w tej księdze osadniczej nie figurowali. Księga zawiera: nr kolejny wpisu, imię i nazwisko osadnika, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania, ilość osób w rodzinie (rzeczywista i chwilowa), datę objęcia obiektów protokolarnie, datę wydania tymczasowego zaświadczenia P.U.Z., nr domu i o ile znany był – to imię i nazwisko dotychczasowego właściciela. Jest też przy każdym osadniku wpis z kategorią podziału na 3 grupy: repatriant, przesiedleniec lub osadnik wojskowy.
    Przy pierwszych wpisach posługiwano się nazwami miejscowości: Duży Kwiatowiec -od 1946 roku Brody, Leitersdorf, Kl. Blumberg – Mały Kwiatowiec – Bródki, D. Netkow – Nietkowiec, Bindow – Błędów, Briese.

  2. Maciuszkiewicz Jan 24.06.1946

    Maciuszkiewiczowie dotarli do Brodów z Wołynia via Niemcy. Jan Maciuszkiewicz, jako piłsudczyk oraz weteran wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, otrzymał w ramach wojskowej akcji osadniczej (https://pl.wikipedia.org/wiki/Osadnictwo_wojskowe) “feudum” we wsi Annowola (Annowal) w gminie Annowal, pow. Kostopol, w województwie wołyńskim (http://wolyn.ovh.org/opisy/annowal-03.html). Oryginalnie miał pochodzić bądź z woj. kieleckiego, bądź z Małopolski. Rodzina Jana uciekła przed Rzezią Wołyńską na roboty do Niemiec. Trafiła do wsi Schobüll niedaleko miasta Flensburg w Szlezwiku-Holsztynie.

  3. Zawadzki Michał?? Nie Zaradzki??
    Myślę, że jest tutaj błąd.

  4. Witam, Zawadzki Michał także był. Było nawet 4 braci Zawadzkich w tym jak mnie pamięć nie myli to dwóch, mieszkało w Bródkach. Niestety w 1946 lub 1947 wyprowadzili się w okolice Poznania.

Dodaj komentarz...

Translate »